پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

برفک زدایی (دیفراست )


سالن های نگهداری موادی که تنفس می کنند و آب دار هستند (میوه ها، سبزیجات و تخم مرغ) نیاز به رطوبت بالا دارند.بنابر این، به وسیله رطوبت زن ها، هوای ورودی مرطوب می شود در هوای خارج نیز همیشه مقداری رطوبت وجود دارد که در زمان ها و مکان های مختلف مقدار آن فرق می کند. در مناطق کنار دریا به علت تبخیر آب ، درصد رطوبت زیاد است به طور مثال شهر بندر عباس که در کنار خلیج فارس قرار دارد، به علت بالا بودن درجه حرارت رطوبت زیاد دارد و این رطوبت در فصل تابستان به خصوص در آخر تابستان به 90 % و در بعضی مواقع به صد در صد می رسد. ولی در شهری مثل زاهدان که اطرافش کویر است تبخیر آب وجود ندارد و یا خیلی کم است. در نتیجه،هوای خشکی دارد و درصد رطوبت پایین است. رطوبت موجود در هوا در اثر بر خورد با جسم سرد، در اثر افت درجه حرارت و پایین بودن فشار جزئی بخار آب موجود در هوا تقطیر و تبدیل به ذرات آب می شود و اگر درجه حرارت پایین تر از نقطه شبنم باشد، ذرات آب تبدیل به برفک و یا یخ خواهند شد.در سردخانه ها معمولا به علت شرایط خاص نگهداری کالا ، درصد رطوبت بالا است و کولر از درجه حرارت پایین تری برخوردار است. در اثر کوران و جریان هوا رطوبت موجود که با کوتر در تماس است، تبدیل به ذرات ۀب می شود و با توجه به پایین بودن درجه حرارت کویل ،خصوصا در سالن های زیر صفر، تبدی