پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

ورق استایروفوم (XPS)


استايروفوم مناسب براي عايق کاري سقف، کف ، ديوارهاي فونداسيون و ساخت ديوار عايق سبک ، کف سردخانه ها 

ويژ گي ها:
- دانسيته 42-36 کيلوگرم بر متر مکعب
- مقاومت فشار بالا 285 کيلو پاسکال
- ضريب هدايت حرارتي 0.03W/m.K 
- جذب آب کمتر از 0.1 درصد
- تا 50 درصد صرفه جويي در انرژي